درگذشت زاها حدید

درگذشت زاها حدید

14 فروردین 1395

 زاها حدید ,یکی از طراحان ماربورگ  و معمار بزرگ عراقی _ بریتانیایی بر اثر حمله قلبی درگذشت.

وبلاگ‌های پیشین